Privacybeleid

PRIVACYBELEID
De Meisjes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Meisjes en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Meisjes verstrekt. De Meisjes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM DE MEISJES GEGEVENS NODIG HEEFT
De Meisjes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Meisjes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DE MEISJES GEGEVENS BEWAART
De Meisjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De Meisjes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De Meisjes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Meisjes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGEN
De Meisjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Meisjes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Meisjes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Meisjes op via info@demeisjes.com, demeisjes.com is een website van De Meisjes.

De Meisjes is als volgt te bereiken:

Postadres: Industrieweg 3

Vestigingsadres: 9699 SK Vriescheloo

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65775651

Telefoon: 06 502 18 617

E-mailadres: info@demeisjes.com